perjantai 4. tammikuuta 2008

Yksilöt yhdessä

Kun olimme dokumentoineet oman opettajuuden kasvuamme, jäi jäljelle luonnollisesti monta muuta ammattimaiseen kasvatukseen liittyvää kysymystä. Karttakepin kuolema synnytti myös meistä työ/avioparin, joten kirjoitusta oli jatkettava - kun alku oli niin tuloksellinen...
Ensimmäisen kirjamme yhteydessä pohdimme opettajuuden löytymistä ja opettajan persoonallista kasvua. Sen kauttahan myös opettajan työ kehittyy, kun on kehittyäkseen. Tärkeältä alkoi tuntua se havainto ,että oppilaat ovat erilaisia. Monet ongelmatilanteet kasvatustyössä johtuvat yksinkertaisesti siitä, ettei kasvattaja tunnista kohtaamansa lapsen persoonan laatua tai ei osaa vastata lapsen persoonaan omaa persoonallista reagointitapaansa sopeuttaen. Liisa oli kirjoittanut aiheesta jo 90-luvun alussa kirjassaan Lapsen laatu. Sitä kysyttiin jatkuvasti, mutta se oli loppuunmyyty. Niinpä ajattelimme kirjoittaa työparina aiheesta päivittäen sitä uusilla tutkimustuloksilla ja opettajan kokemuksiin perustuvilla havainnoilla.


Yksilöt yhdessä - Kasvatus ja persoonan laatu
Kirja käsittelee persoonan laatua eli temperamenttia sekä teoriassa että käytännössä. Erityisesti tarkastellaan temperamentin osuutta vuorovaikutustilanteissa, yksilöiden ollessa yhdessä. Kirjassa esitetään myös käyttökelpoinen malli erilaisten laatujen tunnistamiseen.Miksi ihmisen on vaikea muuttua? Temperamentti on suureksi osaksi perimässämme. Se määrittelee pitkälti tapamme lähestyä ihmisiä ja asioita. Temperamenttia, laatua, voi siten lähestyä ainoastaan kunnioituksella. Harkitseva ajattelijalapsi ei välttämättä ole hidastelija, jonka täytyy oppia nopeammaksi. Helposti tunteillaan reagoiva ei ehkä olekaan yliherkkä, vaan toimii laatunsa mukaisesti. Laadun tunnistaminen voi helpottaa erilaisuuden hyväksymistä ja tuoda uusia näkökulmia kasvatustyöhön. Lue lisää: http://www.arator.fi/yksilot.html
141 sivua, nid. Arator Oy 2005 ISBN: 952-9619-89-8

Ei kommentteja: