torstai 15. maaliskuuta 2018

Oikeaa tietoa suomeksi

Elämme aikoja, jolloin täytyy toisinaan epäillä Internetin mielekkyyttä. Kun kaikki tieto on melkein kaikkien saatavilla, niin ei ehkä käykään kuten vähän sinisilmäisesti olen ajatellut. Että maailma muuttuu paremmaksi.
Tieto on valtaa ja internetissä etenkin väärä tai vääristelty tieto on valtaa. Siitä alkaa olla ihan liikaa näyttöä.

Kielteinen tai vihamielinen uutinen on ennenkin  myynyt peremmin  kuin myönteinen. Etenkin somessa "keskustelut" ovat  usein vain kärjistettyjä väittelyjä. Olen alkanut pelätä, että eikö ihmiskunta viisastukaan? Entäpä jos enemmistö ihmiskunnasta joutuu manipuloinnin ja taitavan ohjailun kohteeksi? Sivistyksen eräs kulmakivi, itsenäinen ajattelu ja siihen kiinnittyvä kriittinen tiedon hankinta on uhattuna? Toivottavasti oikeasti ei. Kouluilla on kumminkin tosi tärkeä tehtävä alkaa painottamaan mediakasvatusta, heti ja kaikilla oppitunneilla. Lisäksi on tarpeen olla huolissaan suomen kielen asemasta tieteellisen tiedon ja ajattelun edistäjänä.

Hyvä linkki:

Suomi on myös tieteen kieli – Haluammeko, että suomen kieli kutistuu arkielämän kieleksi, jolla ei voida keskustella tieteen sisällöistä? YLE


Terra Gognita-fani olen ollut jo pitkään. Juha Pietiläinen osallistuu aktiviisesti keskusteluun tiedon jakamisesta suomen kielellä (jolloin kaikki voivat paremmin ymmärtää).

Terra Cognita  14.3.2018
Keskustelu tieteellisen tiedon leviämisestä Suomessa ja suomeksi jatkuu. Kannattaa lukea. Pari ajatusta jutun jatkoksi:
*Suurin osa yliopiston käyneistä päätyy erilaisiin ammatteihin yliopiston ulkopuolella: lääkäreiksi, opettajiksi, virkamiehiksi, teknisiksi asiantuntijoiksi, kirjanpitäjiksi jne. Heidän on osattava puhua oman alansa asioista suomeksi asiakkailleen ja moniammatilliselle työyhteisölleen. Sitä varten ei riitä pelkkä sanasto, vaan alalla on oltava koko ammattikielensä suomeksi (joka paljon enemmän kuin vain sanasto). Miten se varmistetaan näillä eväillä?
*Julkisrahoitteisten yliopistojen laajempi tarkoitus on, että maasta löytyy korkeaa kehittyvää osaamista (ajatuksia), jotka voivat hyödyttää koko yhteiskuntaa. Keskeinen osa tätä hyötyä ja yliopiston yhteiskunnallista tarkoitusta on se, että ajatukset leviävät ihmisten yleiseen käyttöön.
Rivitutkija katsoo asiaa tulosten näkökulmasta, vaikka kyse on suuremmasta asiasta. Yksittäiset tulokset ovat lähtökohtaisesti triviaaleja eikä suurin osa tuo paljonkaan uutta pöydälle. Vaikka kaikki Suomessa tehdyt tutkimukset löytyisivät suomeksi, ei niitä juuri kukaan lukisi – tai edes voisi lukea. Tiedejulkaiseminen on tiedeyhteisön sisäistä toimintaa ja artikkelit julkaistu tiedeyhteisöön kuuluville.
Mielenkiintoista ja tärkeää on suurempi kokonaisuus: ajatukset ja ajattelutavat, teoriat ja paradigmat, maailmankuvallinen merkitys. Tämä laajempi kuva yleisölle pitää välittää. Ei pidä sotkea tieteellistä julkaisemista tiedonjulkistukseen, vaikka ne vähän samoilta kuulostavatkin. Ne ovat luonteeltaan ja tavoitteiltaan aivan erilaista toimintaa.
Vähän aikaa sitten sosiaalisessa mediassa pyöri kampanja nimeltä vaihtoehto Eskolle. Siinä etsittiin "valtakunnantieteilijä" Esko Valtaojalle vaihtoehtoja, jotka tarjoaisivat asiantuntemustaan medialle ja suurelle yleisölle. Kampanjan jälkeen saatiin kerättyä lista tutkijoista, jotka voisivat hänen saappaisiinsa astua. Kummallista kyllä, kenelläkään ei näyttänyt tulevan mieleen, että Valtaoja on kirjoittanut vuosikausia kirjoja, joissa peilaa maailman tapahtumia ja ihmiskunnan suuria kysymyksiä tutkijan maailmankuvaansa vasten ja osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Eskon tieteiljän maine ei perustu hänen tutkimustuloksiinsa, joista hän ei juuri edes puhu, vaan palveluksistaan ajatusten välittäjänä suomen kansalle. Eikä varsinkaan siihen, että hänet olisi huudettu listalle.
Lyödäänkö vetoa, että mainitulta listalta ei löydy montakaan, joka saa kirjoitettua merkittävän tietokirjan tai josta tulee merkittävä julkinen keskustelija. Se nimittäin vaatii ryhtymistä ja sinnikkyyttä. Ja aivan valtavan määrän työtä. Listalle pääsystä on vielä pitkä matka Eskoksi.
Ihmettä odotellessa voitaisiin vaikka suomentaa muutama A-luokan tietokirja. Suomalaisillekin kirjoittajille tekee hyvää, että vertailukohtia löytyy Pohjois-Koreaa laajemmasta tarjonnasta.
–Juha Pietiläinen

Toivotaan että asiat menevät parempaan suuntaa kansakunnan (ja koko pallomme) kollektiivisen tiedon rakentumisessa. Eihän me olla Pohjois-Koreassa.

maanantai 12. maaliskuuta 2018

Opettajan yksinpuurtaminen otsikoissa- ihan aiheestakin

Isossa lehdessä oli sunnuntaina hyvä artikkeli opettajan työstä ja siinä erityisesti yksinpuurtamisen kulttuurista. Aika monesti aiemminkin olen aihetta täällä käsitellyt, joten voin todeta lyhyesti että kannatan lämpimästi opettajien tiivistä yhteistyötä, yhteisopettajuutta. Siihenhän ovat ainakin kaksi viimeistä opetussuunnitelmaakin yllyttäneet. Opettaja voittaa jos aine- ja tuntirajoja häivytetään, silloin saadaan joustavaa työaikaa. Opettjan ammatillisen kehittymisen kannalta reflektointia on ihan ehdoton juttu. Hyvä yhteistyö säästää vaivoja, ihan liikaa kouluissa tehdään kertakäyttösuunnittelua.
Oppilaalle on paljon antoisampaa rakentaa tietoa ja taitojaan ilman ainerajojen aiheuttamia oppiputkia, niitähän ei juuri tule vastaan koulun jälkeen.

Mutta, tästä piti tulla enempi juttu otsikoinnin voimasta, ja siitä miten meitä mediassa ohjaillaan, ellemme ole tarkkoja. Toimittaja Satu Vasantolan täsmälleen sama teksti oli saanut kaksi aivan erilaista otsikkoa, toisen paperilehteen ja toisen verkkoon. Miltä vaikuttaa:

Opettaja on liian yksin  (HS paperiversio 11.3.2018)

tai

Suomessa on myös huonoja opettajia- johtuuko se siitä, että he tekevät työtään liian yksin (HS verkossa 11.3.2018)

Kun usein luetaan vain otsikoita, antavat nämä erilaiset otiskot erilaisen muistikuvan uutisesta. Lisäksi ne johdattavat erilaiseen lukutilanteeseen. Ensimmäinen  otsikko herättää empatiaa, toinen joko puolustusreaktion opettajissa tai mahdollisesti herättää huonoja koulumuistoja ja virittää negatiivisuuteen.
Erinomainen esimerkki siitä, miksi tarvitaan mediakasvatusta ja etenkin siinä kriittistä lukutaitoa ja itsenäistä ajattelua kehittävää opetusta. Mediassa tapahtuu paljon hienovaraista ohjailua. Ihminen  on tunteilla reagoiva, usein niin että emme itse edes huomaa jonkun tunteen ohjaavan ajattelua.

Mediakasvatus, jos mikä, on yhteisöllisesti nostettava esiin kouluissa. Sitä opettaa jokainen opettaja, jokaisella tunnillaan. Jos mediakasvatuksessa ei onnistuta, menee oppiminen melko hukkaan. Sivistystä on se, että yhteiskunnan jäsenillä on edellytyksiä ja halu arvioida tapahtumia, tietoa ja uutisia itsenäisesti. Sivistysmaassa ei olla avuttomia manipuloinnin edessä.

sunnuntai 4. maaliskuuta 2018

90 minuuttia = disruptori

Oppituntien pituus on opetuksen ulkoinen järjestely, joka on pitkään ollut yhteistä kaikille kouluille. Siispä yhteisöllinen piirre, tavallaan.

Oppitunti käsitteenä on varmaankin peruja opettajien työajan tai siis opetustuntien määrittelyn tarpeesta. Piti sopia siitä, miten monta tuntia viikossa opettaja opettaa ja siitä, miten pitkiä päiviä oppilailla koulussa on. Opettaja halusi ehkä pitää tupakka tms. taukoa tuntien lomassa, joten välitunti keksittiin. Jossain luostarinkoulun aikoina eivät oppilaat varmaankaan tarvinneet kovin usein taukoja. Lapsilähtöisyys saattoi kyllä vaikuttaa jo yli sata vuotta sitten ensimmäisten kansakoulujemme opetusjärjestelyihin. Varmaankin myös käytäntö osoitti, että lapset tarvitsevat välillä liikuntaa ja taukoa jaksaakseen taas melko ikävää sen ajan opetusta. Tosin kädentaitoja opetettiin ennen enemmän kuin nyt.

Ihmeen pitkään onkin tuo 45 minuuttia oppitunnin kestona ollut voimissaan. Kyllähän nyttemmin on ymmärretty, että opettaja oppitunti on ihan oikeasti tunti (60min.), johon luetaan mukaan oppilaiden välitunti, joka voi olla monen mittainen. Opettaja joko valmistautuu seuraavaan tuntiin tai hörppii teetä oppilaiden ollessa välitunnilla. Etenkin yläkouluista on lähtenyt ajatus oppituntien tai silloin opetustuokioiden pidentämisestä, ensin 75 minuuttisiksi ja nyt puhutaan jo 90:n minuutin opetuskokonaisuudesta. Aineopettajilla onkin tarvetta järjestelyyn, jossa aikaa olisi prosessinomaiseen työskentelyyn. Toisaalta koulupäivä ei muodostuisi pirstaleiseksi, sekä opetuksen että opetettavan aineiston puolesta. Luokanopettajajärjestelmässä on jo voitu melkein aina käyttää teemakokonaisuuksia tai kokonaisopetusta opetuksen eheyttäjänä.

Aluksi vierastin oppitunnin pidentämisen ideaa. En osanut heti luopua oppitunti-käsitteestä. Jos ajattelen oppilaan ja opettajankin kannalta opetusta pitemmissä rupeamissa, niin silloin parempi termi voisi olla opetustuokio. Enkä ole sitten vanhan käsityksen vanki.

Pitemmällä opetustuokiolla on sekä hyvät että huonot puolensa. Uskon että 90 minuuttia opetustuokion pituutena voi toimia todellisena disruptiivisena (häiriö, joka pakottaa muutokseen) opetuksen kehittäjänä. Se on jo niin pitkä aika, että väkisinkin tuon aikaikkunan sisään pitää opettajan suunnitella erilaisia työvaiheita ja käyttää erilaisia opetusjärjestelyjä. Opettajajohtoisesti ei 90 minuuttia saa kovinkaan rattoisasti kulumaan, elleivät oppilaat ole ihan nukuksissa, heh! Varmaan tuo 90 minuuttia avaa etenkin aineopettajille ihan uusia mahdollisuuksia toteuttaa kiinnostavaa opetusta, ja vähentää oppilaiden urakkaa siirtyä oppiaineesta toiseen ja sopeutua päivän aikana ehkä monenlaiseen opetustyyliin.

Huono puoli voi olla se, että jos yksittäisillä opettajilla on nyt enemmän aikaa projekteihin ja muutenkin prosessinomaisiin aktiivisiin työtapoihin, niin tarve olla yhteistyössä muiden opettajien kanssa saattaa vähentyä. Toivottavasti tämä ajatus on turhaa pessimismiä, mutta ehkäpä työyhteisöissä, joissa pitkiä opetustuokioita toteutetaan, kannattaa heti kehitellä yhteistyötä. Toisaalta erilainen päivän rytmitys voi avata enemmän aikaa yhteistyölle. Jo puolen tunnin välitunti voi olla se ikkuna, jonka avulla opettajatiimi pysyy innostuneena ja toimivana, kokonaistyöaikaa odotellessa.

Jos halutaan aktivoida oppilaita koko koulun tasolla, yhteisillä toimilla, niin oppitunnin pituuden ja päivän koko rytmityksen tarkastelu on varmasti mainio keino. Sehän koskee sitten koko työyhteisöä hyvin konkreettisella tavalla. Muutoksesta ei kukaan jää syrjään. Silloin toimintakulttuurin muutokselle on hyvät lähtökohdat. Näissä muutostoimissa rehtori voi ottaa ison aseman koulun pedagogisena johtajana. Kun muutos on iso, se yleensä tuo jotain uutta mukanaan. Muutokset tarvitsevat erityisesti johtajaa, joka vie läpi muutosta. Kouluissa toimintakulttuurin muutokset ovat vaikeita totuttaa kahdesta syystä: Ne eivät yleensä koske kaikkia, eivätkä opettajat välttämättä tunnusta rehtoria pedagogiseksi johtajakseen. Mutta se on taas toinen juttu. Koulupäivän rakennetta kannattaa varmasti miettiä porukalla. Siitä voi löytyä uusia mahdollisuuksia, joiden toteutuessa kaikki voittavat.


maanantai 26. helmikuuta 2018

Omat lomat

Etelän talviloma loppui juuri. Säät olivat mitä parhaimmat, kerrankin oli hienot mahdollisuudet ulkoilla. Hiihtoloma-sana on jo mennyt pois käytöstä ja ihan syystä. Etelässä hiihto ei enää ole kaikkien liikuntamuoto.

Lomista tulee usein koulumaailmassa puhetta. Niitä odotetaan ja koulujen kulttuurissa on usein tapana ajaa lomaa kohti kiihtyvällä vauhdilla, jotta lomalla ollaan varmasti sen tarpeessa.... No ei siitä nyt sen enempää.

Lomiin liittyy kouluissa ihan oma jännite. Kun opetus on keskeytetty virallisten lomien aikana, on loma hyvä asia. Mutta kun perhe lähtee lomalle muina aikoina ja ottaa lapsensa siksi aikaa pois koulusta, on se jo toinen juttu. Suhtautuminen vaihtelee kunnittain, kouluttain ja opettajakohtaisesti. Onhan siinä perheillä joskus selvittämistä. Käytännössä lomat pidetään, vaikka se ei aina koulussa täyttä kannustusta saisikaan.

Voiko oppilailla sitten olla lomaa koulusta? Opettajilla ja muulla henkilökunnalla lomaa on, koska he ovat töissä koulussa. Tosin opettajien "lomista" suuri osa on keskeytystä opetuksesta, töitä silti usein on, vaikkakin määrittämätöntä. Oppilaathan eivät ole koulussa töissä. He tai heidän vanhempansa eivät ole tehneet sopimusta työ- ja loma-ajoista, koulussa ei ole läsnäolopakkoa, ainakaan ihan suoraviivaisesti. Ehkäpä oppilailla on vapaata opetuksesta tai vapaata koulussa olosta? Joka tapauksessa loma-sanan käyttö johtaa helposti oppilaiden kohdalla ajatukseen, että kyseessä on loma sen yleisessä merkityksessä. Toisaalta, jos ja kun vanhemmat ovat antaneet koulun tehtäväksi huolehtiä oppivelvollisuudesta lapsensa kohdalla, pitää koululla olla mahdollisuus valvoa oman tehtävänsä saavuttamista.

Koululla ei ole mahdollisuutta kieltää oppilaan poissaoloa, jos vanhemmat päättävät ottaa lapsensa lomalle. Mikäli loma vaarantaa lapsen kehityksen, on koulun tehtävä ilmoitus lastensuojeluun, jolla on viranomaistoimivaltaa vanhempien yli. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lapsen kehitykselle on useinmiten hyödyksi viettää lomaa perheensä kanssa. Matkustaessa oppii myös paljon itsenäisyyttä ja kohtaa uusia kulttuureita. Perheen sisäinen tunneside varmaan vahvistuu lomilla. Kaikki perheet eivät voi tai halua pitää lomaa vain koulun loma-aikoina. Ongelmaksi on kait koettu se, jos joku perhe viettää joka vuosi pitemmän ajan ulkomailla. Näin  voi olla vaikka maahanmuuttajaperheissä, jotka käyvät tapaamassa sukulaisiaan. Tai jos isovanhemmilla on asunto etelässä...

Usein oppilaan loma-anomus voi herättää ärtymystä opettajassa. Voihan olla että sitä itsekin olisi mielellään lähdössä etelään marraskuun pimeillä... Mutta ammatillisesti opettaja arvioi tilanteen ja toivottaa hyvää matkaa. Myös huolehditaan, että oppilas ei jää jälkeen muista. Oppilaalla on oikeus tukitoimiin matkansa jälkeen.

Oppilaiden "omat lomat" herättävät keskustelua, koska tilanteessa ilmenee niin hyvin yksilön vapauden tarve ja toisaalta yhteiskunnan säätelytarve. Nämä kaksi tarvetta käyvät demokraattisessa yhteiskunnassa vuoropuhelua. Perheiden tarve pitää lomia itselleen sopivana aikan osuu tähän vastuun ja vapauden rajapintaan, mikä järjestäytyneessä yhteiskunnassa aina on. Koulu, joka edustaa yhteisiä pelisääntöjä, voi nähdä oppilaan tilanteen toisin kuin perheyksikkö, jolla on omat tarpeensa.
Useinmiten ongelmaa ei varmaan ole, koska vuoropuhelun avulla tilanteet yleensä sujuvat hyvin. Jos perhe ymmärtää koulun tarpeet ja koulu perheen, loma-asioistakin voidaan sopia hyvin.

Olen muuten ajatellut usein, että oppilaiden lomamatkoja voisi hyödyntää nykyajan tekniikalla loistavasti. Oppilas voi lähettää videoraportin päivittäin näkemästään ja kokemastaan. Luokasssa voitaisiin laatia kysymyksiä matkailijalle. Aika vähän kai näin vielä tehdään. Ehkäpä tämä "haitta" voisi käntyä lisäarvoksi opetukselle? Kun kerran näin kuitenkin on.sunnuntai 18. helmikuuta 2018

Opettajan kokonaistyöaika - takki kääntyi kauan sitten

Melkein koko työurani ajan on ollut puhetta opettajien työajan määrittämisen uudistamisesta. Joskus 80- ja vielä 90-luvullakin useimmat opettajat, minä muiden mukana, vastustivat kiivaasti kokonaistyöaikaa. Työajan itsenäinen suunnittelu oli saavutettu etu ja eräs opettajan työn itsenäisyyden kulmakivi. Se oli kuitenkin jo silloin jäänne kyläkouluista, jossa opettaja oli kumminkin aina töissä, kun oli kotona eli koulussa sijaitsevassa asunnossaan- ja usein vapaa-ajallaankin. Aikoinaan työnantajakin hyötyi siitä, että opettaja hoiti esimerkiksi kirjaston, paikallisen näytelmäkerhon ja monien yhdistyksien asiat.

Oma takki kääntyi jo 90-luvulla, kun koulussamme yritettiin siirtyä tiimirakenteeseen ja lisätä siten opettajien yhteistyötä. Kun ulkopuolinen tuki loppui, tiimitkin vähitellen lakkasivat toimimasta, sekä ajan, että kiinnostuksen puutteeseen. Onneksi sain hyvän työparin kuudeksi vuodeksi ja tajusin aika nopeasti, miten yhdessä oppii enemmän- ja on hauskaakin. Ymmärsin myös, että jos ei ole yhteistä aikaa, ei ole yhteistyötäkään.

Vähitellen on aika kypsynyt siihen, että huomaan monien opettajien toivovan yhteistä aikaa kollegojen kanssa, suunnitteluun ja arviointiin. Työn kuormittavuutta voi purkaa yhdessä, sekin on tärkeä havainto. Uudet opetussuunnitelmatkin ovat edellyttäneet opetuksen siilomaisuuden häivyttämistä ja siten yhteistyön lisäämistä. Rehtorit ovat jo aikaa sitten havainneet, että koulun yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen tarvitsee yhteistä aikaa. Tilanne on ollut aika hankala monien koulun tehtävien kohdalta, kun osa opettajista on huolehtinut oppituntien ulkopuolella yhteisistä asioista, osa ei. Työt eivät ole jakautuneet reilusti.

Aivan mahtavaa on että nyt on OAJ:kin jo vahvasti mukana kokonaistyöajan toteuttamiseksi. Tammikuun Educa-messuilla OAJ julkisti viimeisimpiä ajatuksia ja reunaehtoja kokonaistyöajalle.Tosin tämä esitys kokonaistyöajan merkityksestä alleviivaa opettajien ammatillista yhteistyötä, uusia haasteita ja opettajan roolia yksilöllisen opinpolun tukijana. Itse näen opettajan olevan enemmän joukkueensa valmentaja, joka ohjaa ryhmäänsä oppimaan yhdessä. Siihen tarvitaan pitkän linjan suunnittelua ja yleensä opettajien yhteistyötä monella tavalla.

Kokonaistyöaikaa on vastustettu usein väärin luuloin ja raivokkaastikin. Se, kuinka paljon työajasta jää opettajan omaan ohjantaan, riippuu miten asiaa toteutetaan. On kumminkin äärimmäisen tärkeää, että opettajille saadaan enemmän mahdollisuuksia tehdä yhdessä töitä ja rehtoreille pelimerkkejä yhteisen toiminnan organisointiin. Ovathan oppilaat yhteisiä ja opetussuunnitelman hyvä toteutuminen yhteinen päämäärä. Olen ihan varma, että jos ja kun kokonaistyöaika toteutuu (hyvin), niin useimmat opettajat ovat tyytyväisiä. Se antaa nostetta ammatilliselle, jatkuvalle oppimiselle. Yhdessä jaetut vastukset tuntuvat pienemmiltä. Kun koulussa on hyvä yhdessä tekemisen meininki, niin se lisää pedagogista viihtymistä. Kaikki varmasti hyötyvät siitä.


keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Väärin opiskelu

Tieteen ja käytännön keskustelu ei ole aina helppoa. Silloin, kun tiede antaa ratkaisun vaikka parempaan siltarakenteeseen, niin varmaan tulos hyväksytään. Mutta kun kyse on abstrakteista asioista, joihin vielä liittyy vahvoja uskomuksia tai perinteitä, niin asia onkin toisin.

Hyvä esimerkki on oikea opiskelu tai oppimistekniikka, joka ei vain tunnu etenevän yleiseen käytäntöön. Samat tulokset ovat esillä uusina kerta toisensa jälkkeen. Hesari uutisoi 261.2018: Perinteinen pänttääminen on tehotonta, eikä lahjakkuuteen kannata luottaa (linkki)


Oli melkein turhauttavaa, että toimittaja muotoili:  "Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka pudottaa pommin: perinteinen pänttääminen on itse asiassa melkoisen tehotonta, jopa hyödytöntä."   No, mikään iso uutispommi ei ole kyseessä, jos on seurannut kasvatustieteen tai psykologian alan tutkimuksia. Sen sijaa uutispommina pitäisi ottaa tämä Lonkan lausuma:

 Suurin osa opiskelijoista opiskelee tosi tehottomasti. Kirjojen äärellä pitkästytään kuoliaaksi sen sijaan, että etsittäisiin ja löydettäisiin tekstistä henkilökohtaisia merkityksiä.”  Mutta tästä ei nouse kohua, veikkaan. Onko niin, että asiaa pidetään jotenkin itsestään selvänä, asiaan kuuluvana. Opiskelijasukupolvet toisensa jälkeen pänttäävät ja ne jotka jaksavat päntätä kellomn ympäri saavat palkinnon? Enpä usko enää tuohon. Nykyisessä asiantuntijuuteen nojaavassa yhteiskunnassa on koululla kaksi haastetta:  Miten oppia löytämään ja jakamaan oleellista ja oikeaa tietoa? Ja siihen liittyen: Miten arvoida ja omaksua tämä tieto tehokkaasti?

Artikkelissa oli hyvä vinkkilista siitä, miten oppimista (tässä tapauksessa ehkä omaksumista) voi parantaa.  (Pidin varsinkin siitä vinkistä, että kavereiden kanssa keskustelu syventää oppimista.)  Oppimista tapahtuu tietenkin monissa tilanteissa ja lukeminen on vain yksi tapa, ei ehkä edes tehokkain. Tässä artikkelissa kumminkin käsitetltiin luku-urakoita, etupäässä.  Kysyä tosiaan sopii, että miksi nämä hyväksi todetut oppimisen tehostamismenetelmät eivät ole kaikkien käytössä, pienestä pitäen?


No, ei ole opetettu. Onko vieläkin niin kuin omana koulu- ja opiskeluaikana, että itse saa ottaa selville pääsosan siitä, miten opiskellaan kiinnostavasti ja tehokkaasti? Taidettiin Martin kanssa kehitellä aikoinaan monta hyvää kikkaa, vaikka esim. käsitekartta-sanaa ei ehkä ollut edes keksitty.


Jos ei ole opetettu, niin kenen tehtävä se olisi? Aivan oikein, kodin ja koulun. Jos kotona ei aina tunneta tehokkaiden oppimismenetelmien kikkoja, niin koulussa opettajien pitää kyllä ne tietää- ja opettaa oppilailleen ihan ensimmäiseksi. Nyt taitaa kuitenkin olla niin, että opettajilla on omia yksilöllisiä käsityksiä ja menetelmiä, joita he ehkä opettavat. Oppijan kannalta olisi tietenkin parasta, että hän saa yhtenäisen työkalupakin oppimisensa tehostamiseen. Tarvitaan koulutusta, keskustelua ja yhteisiä sopimuksia. Jossain varmasti jo niin tehdäänkin. Mielekkäät opiskelumenetelmät nostaisivat myös opiskelijoiden padagogista viihtyvyyttä ja kaikilla olisi mukavampaa.


Tästäkin uutisesta nousi jonkinlaista someraivoa, ainakin joidenkin opettajien toimesta. Aika usein kommentointi alkoi: Minun mielestäni perinteistä opiskelua ei voi hylätä tai En ole samaa mieltä.  Auts! Noin ei pitäisi voida arvioida tieteellistä tutkimusta. Pitäisi löytää toisenlaisia tutkimustuloksia tai argumentoida jotenkin muuten kuin mielipiteellä. Opettajat kuuluvat juuri siihen korkeasti koulutettujen ja itsenäisessä asemssa olevien asiantuntijoiden joukkoon, joihin vahvistusharha iskee nopeasti ja salaa. Mutta, rehellisyyden nimissä; oli monta artikkelista innostunuttakin.


Mutta ymmärrän, jos  on halua jarrutella. On yhä vaikeampaa tietää miten pitäisi opettaa ja oppia - ja melkein vielä vaikeampaa alkaa olla tietää mitä on tärkeää oppia. On siinä pohtimista!

tiistai 30. tammikuuta 2018

Jaakko ja muutoksen tuulet

Huomasin muutama päivä sitten, että en ollutkaan ihan tarpeeksi ottanut huomioon koulutuksen muutospaineiden luonnetta. Ystäväni Vessi jakoi minulle hyvän videon, jossa Alibaba-verkkokaupan perustaja ja monessa muussakin menestynyt kiinalainen liikemies Jack Ma laittoi madonluvut nykyiselle koulutusjärjestelmälle:

LINKKI videoon


Jaakon (jos sallitaan vapaa suomennos) viesti on, että digitalisaatio ja robotiikan kehittyminen korvaa ison osan ihmistyöstä ja monia vanhoja taitoja lähivuosina. Koulutusta pitää muuttaa niin, että opetamme lapsille ja nuorille taitoja, joissa ihminen (näillä tiedoilla) on parempi kuin kone. Muuten ihmistyöntekijöillä on huono kilpailuasetelma koneiden kanssa. Koneet ovat jo nyt parempia muistinvaraisen tiedon etsimisessä ja käsittelyssä. Perinteisesti olemme ajatelleet, että oppinut ihminen tietää paljon. Silloin tarkoitamme pitkälle sitä että hän muistaa paljon. Muistanpa hyvin oman lapsuuteni sankarin Esko "Kyllä" Kivikosken joka tuntui tietävän/muistavan ihan kaiken. Google tietää nyt paljon enemmän.

Mo sanoo, että kaikki mitä opetamme, pitää olla jotain jossa ihminen on parempi konetta. Hän haluaisi muuttaa opetusta taito- ja taideaineiden kautta tapahtuvaksi. Tärkeitä pehmeitä taitoja ovat hänen mielestään:
Values (arvot)
Believing (tulkitsen itsetunto)
Independent thinking (itsenäinen ajattelu, ehkä myös kriittinen ajattelu)
Teamwork ( yhteistyö, yhteisölliset taidot)
Caring (välittäminen, toisten huomioiminen, meillä usein sosiaaliset taidot)

Eivätköhän nämä kaikki ole jotenkin mukana jo nyt meidän opetussuunnitelmissa?

Vähän samaa esittää myös Sugata Mitra. Koulua tulisi uudistaa niin, että opiskelu perustuu uteliaisuuteen, omien vahvuuksien kehittämiseen. (Video löytyy linkkilistaltani)

Mutta palaan alkuun ja siihen, että en ollutkaan niin hyvä futurologi kuin luulin. Kun olen nyt viimeiset reilut kuusi vuotta kiertänyt kunnissa ja kouluissa aika laajalti, niin olen pyrkinyt korostamaan, että opetuksen tulisi muuttua oppilaita motivoivaksi ja kiinnostavammaksi. Siihen tarjoaa hyviä mahdollisuuksia digitekniikkaa monine laitteineen. Mielestäni opettajien pitäisi yhdessä miettiä miten opetusjärjestelyt, pedagogia, muuttuu kun opetus/oppimistilanteeseen tuodaan tietotekniikkaa.
Jos ei tapahdu paljonkaan muutoksia pedagogiassa, niin useinmiten vanhat "analogiset" välineet ovat parempia.

Nyt viimeistään ajattelen, että tässä pohdinnassa ollaan jo ajasta jäljessä. Nyt on alettava mietimään mitä yleensä opetetaan, jotta opitusta olisi hyötyä? Tähän yksityinen opettaja tai koulun työyhteisö ei voi vaikuttaa, mutta kannattaa toki asiaa miettiä. Pedagogian voi opettaja Suomessa valita, mutta opetuksen/kasvatuksen sisällön määrää opetussuunnitelma. Varmasti jo seuraavan opetussuunnitelman pohtijat ovat melko kuumissaan tästä koulutuksen uudesta, isosta ongelmasta. Aika moni asia tulee varmasti muuttumaan. Mitä pitää opettaa/osata, jotta digitalisaation mullistamilla tulevilla työmarkkinoilla tämänhetken koululaisilla/opiskelijoilla on osaamista, jota digitalisaatio ei korvaa?

Huh, on siinä mietittävää, mutta luulen että Jack Ma on oikeilla jäljillä. Onhan hän alkujaan englannin ope.

perjantai 19. tammikuuta 2018

Epäilemisen tärkeä taito

Medialukutaidosta puhutaan ja vielä enemmän pitää tehdä. Yhä useammin olen havainnut nimittäin sen tosiasian, että internetistä ei tullutkaan vain tiedon levittäjää, vaan myös väärän tiedon levittäjä. Väärä tieto menestyy usein yllättävän hyvin.

Monet internetin pioneerit ovat kääntäneet kelkkansa, eivätkä ole tyytyväisiä siihen, mitä internetissä tapahtuu ja eivätkä varsinkaan siihen, mitä se tekee meille. No, tarkemmin ottaen internet ei tee itse mitään, mutta me ihmiset voimme tehdä siellä yleistä hyvää edistäviä asioita tai sitten aiheuttaa hämminkiä.

Internet rakennettiin tiedon välittämisen ja yleensäkin vuorovaikutuksen vahvistamiseksi, maailmanlaajuisesti. Suuri edistysaskel on edelleen se, että melkein kaikki maailman tieto on saatavilla, jos on vain laite joka on yhteydessä internettiin. (Kuitenkin kouluissa haemme edelleen tietoja myös kirjoista) Iso mutta tulee siitä, että internetissä voi myös eritäin helposti levittää väärää, vääristeltya tietoa- ja usein vaikuttaa siten asioihin. Puhutaan nyt vaikka siitä että Brexit ja Trump-vaalit olivat ainakin sellaiset, joissa internetin kautta vaikutettiin tuloksiin, miten paljon, emme tiedä.

Ihminen on laiska, ja hyvä niin. Muutoinhan emme keksisi elämäämme helpottavia asioita, kuten sähkön käyttöä. Laiskuus ei sovi tiedon hankkimiseen nykyaikana. Ennen se tavallaan toimi, koska esimerkiksi koulussa oppilas tiesi, että oppikirjassa on kaikki se, mitä hänen tulee tietää. Ja ehkä vähän opettajan omaa tietovarantoa lisäksi. Usein näyttää siltä, että somessa hyväksytään itselle sopiva tieto ilman tiedon kriittistä tarkastelua ja esitetään tieto kaikille totuutena. Onkohan koulusta opittua, että tietolähdettä ei tarvitse tarkastaa?  Ainakin iso osa kansasta, itse mukaan lukien, kävimme koulun aikana, jolloin tietoa ei juurikaan epäiltu, vaan sitä omaksuttiin.

Havahduin tähän taas kun luin eräästä isosta lehdestä että (Reutersin mukaan) näyttelijätär Catherene Deneuve tuomitsee metoo-kampanjan ja on sitä mieltä että pitää saada flirtata vaikka se olisi kiusaamista. Koska arvostan ko. näyttelijää suuresti, sanoin heti kotona, että nyt tarkastetaan tieto. Koko lausuntoa, jonka olivat sata ranskalaista julkisuuden naista allekirjoittaneet, ei millään löytynyt netistä, ainakaan kielellä, jota ymmärrän. Toimittajat käyttivät otteita ja omia ilmaisuja tulkinnoissaan. Lukijana huomasin, että olin toisen käden tiedon varassa. Lopulta löysin englanniksi tekstin, josta selvisi, että flirtin puolustuksena oli käytetty ilmaisua, jossa tarkoitettiin että epäonnistunut tai nolo flirtti ei ole rikos. No, ei niin. Tai jokainen nuori ja vanhempikin mies olisi sitten ollut kiusaaja. Kiusalliselta on kyllä tuntunut... Uutisia myydään ja vetävä otsikko on helppo myydä meille, jotka uskomme uutisten olevan totta. Ne voivat olla etenkin nykyään kyllä totta, mutta usein vain osittain totta tai sitten tahallisesti valetta.

Tieto on valtaa ja yhä useammat tahot käyttävät internettiä kybersotaan, häirintään, painostukseen ja itselle sopivan totuuden levittämiseen. Ennen riitti että oppi lukemaan. Nyt se ei riitä alkuunkaan sivistyksen rakentamiseksi. Tiedon arvioinnista on tullut ehkä tärkein sivistystä säilyttävä taito. Tässä on opettajille ja koululle iso haaste ja tehtävä. Jotta ihmiskunta ei tyhmistyisi internetin hallitsemattomassa informaatiotulvassa ja olisi altis populismin leviämiselle, pitää jokaisen osata arvioida ja epäillä tietolähteitä. Olisipa hyvä, jos tästä yhdessä puhutaan ja pidetään jatkuvasti esillä, että meidän koulusta kasvaa ihmisiä, joille ei voi syöttää valeita, juoruja ja propagandaa totuutena.

Kun olen viime vuodet kiertänyt paljon kouluilla eri puolilla Suomea, niin onhan tässä työtä. Lähteitä ei läheskään aina vaadita esille, saati että olisi tarpeeksi aikaa lähdekritiikkiin. Asia on yhteisöllinen sikäli, että valistunutta tiedonhankintaa ei voi jättää vain äidinkielen siiloon kuuluvaksi, vaan jokaisen opettajan on pidettävä asiaa esillä. Tietoyhteiskunnan taitojen tärkeyden tunnustaminen on arvo, jolla varmistetaan tasa-arvon säilyminen tulevaisuudessa.

 Ei uskota kaikkea!torstai 11. tammikuuta 2018

Topelius oli futurologi"Kuka suomalainen ennusti 1860-luvulla lentoliikenteen, autoistumisen, biokaasun, kaukolämmityksen, sähkövalon, sähkökulkuneuvot ja pohjoisen viiniteollisuuden?

Kirjailija,  toimittaja ja historian professori Zachris Topelius oli myös tieteiskirjailija ja futurologi, Pohjolan Jules Verne, jonka syntymästä tulee 14. tammikuuta kuluneeksi 200 vuotta." HS 9.1.2017 /Kalevi Rantanen

Sivistykseemme monin tavoin vaikuttanut Topelius olikin kulttuurin todellinen moniottelija.  Hän osallitui aktiivisesti myös maamme koulukeskusteluihin ja hahmotti jo 150 vuotta sitten modernia pedagogiaa. Hän muun muassa ajoi tyttöjen mahdollisuuksia päästä kouluun ja arvosteli koulua makkarantäyttöpedagogiasta. Tämä tarkoitti sitä että passiivisille oppilaille ahdettiin tietoa päähän, ehkä myös merkityksentöntä tietoa.

Topeliuksen perintöä ja merkitystä ylläpitää aktiivinen Topelius-seura, jonka sivuilta tämä on oheinen kuva.

Mahdollinen lukijani voi ihmetellä, että miten tämä liittyy nykypäivän kouluun ja vieläpä yhteisölliseen pedagogiaan?
No siten, että Topelius oli tässäkin viisas mies. Kasvattajan ja opettajan on syytä harrastaa hieman futurologiaa, koska opettaja valmentaa tulevaisuuteen. Se, miten hyvin hän onnistui kasvattamaan ja opettamaan, selviää kun hänen oppilaansa jatkavat elämässä eteenpäin. Kun jo Topeliuksen aikana oli nähtävissä, että yhteiskunnalliset muutokset muuttavat koulutuksen tavoitteita, niin kyllähän tilanne on vielä haastavampi tämän ajan kouluille.

Mikäli halutaan luoda kouluun yhteisöllinen pedagogia toimintakulttuurin peruskiveksi, niin silloin tärkeää on sopia yhteisestä tavoitteesta. Jos koulun aikuisyhteisön jäsenillä on eri käsitys tavoitteesta, niin silloin ei ole yhteistä tehtävää. Yhteinen tehtävä rakentaa yhteisöllisyyden tarvetta ja myös ylläpitää sitä. Kun on hahmotettu yhteinen tehtävä, on jo helpompaa sopia yhteisistä opetus- ja kasvatusjärjestelyistä, eli toimintakulttuurista.

Siispa, koulussa olisi rakentavaa kaikkien miettiä lähitulevaisuudessa tarvittavia taitoja, niin sosiaalisia kuin tiedollisia. Henkilöstö, oppilaat ja vanhemmat saattavat helpostikin pystyä luomaan itselleen kuvan siitä, mitä lähitulevisuus ihmisiltä vaatii. Kyseessä on tietysti valistunut arvaus ja kaikki voi muuttua nopeasti. Johonkin on kuitenkin varauduttava. Koulu saa etenkin nykyään merkityksensä siitä, että se valmentaa tulevaan. Tulevasta olisi hyvä olla yhteinen kuva. Tähän antaa uusi opetussuunnitelma ainakin jotain eväitä.

Tulevaisuuden ennustaminen on aina ollut vaikeaa. Topelius halusi varmaankin luoda kuvaa tulevaisuuden Suomesta kansallisen heräämisenkin takia. Uskon, että hän halusi myös osoittaa kasvattajille, että maailma johon lapsia kasvatetaan, muuttuu radikaalisti. Rohkea visiointia tarvitaan tässäkin ajassa, jotta voimme kehittää opetusta kouluissa muutenkin kuin historian tai perinteiden kautta.

Topeliuksen syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta 14.1. Monet hänen ajatuksensa ovat tuoreita, koska ihminen muuttuu paljon, paljon hitaammin kuin käyttämämme tekniikka.


lauantai 6. tammikuuta 2018

Yhteinen vapaus, yhteinen vastuu

Edellisessä päivityksessä otin esiin opettajan autonomian. Se tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että opettaja voi valita menetelmänsä, tosin nykyään opetussuunnitelma jo hiukan rajaa vapautta.

Martti aivan oikein kommentissaan muistutti, että vapaus on velvoite, vastuuta. Opettajalla on vastuu kehittyä työssään ja valita aina sopivimmat työtavat. Vapaus onkin tuottanut paljon innostavaa ja tuloksellista pedagogiaa, usein yksittäisten opettajien toimesta.

Voitaisiinko yksittäisen opettajan vapauden sijaan ryhtyä rakentamaan yhteistä, yhteisöllistä vapautta ja vastuuta?

Yhteisöllisyyttä kaivataa kovasti tässä yksilöiden ajassa. Ei kovin kaukaisessa menneisyydessä koulu oli osa yhteisöä, johon synnyttiin eikä sieltä juuri poistuttu. Käytännössä ei kenenkään tarvinnut poistua yhteisöstään työn, koulun tai harrasteiden takia. Toisin on nyt. Kouluun tulee ihmisiä töihin ja opiskelemaan ihan omista yhteisöistään, eikä yhteistä tavoitetta välttämättä nähdä. Opettajien pedagoginen vapaus koetaan tässä tilanteessa vahvasti yksilön oikeudeksi. Koulujen koon kasvaessa on jopa mahdollista, että samassa koulussa opettajilla on aivan erilaiset näkemykset hyvästä pedagogiasta. Yhteisöllisyyttä voitaisiin tiivistää opettajien yhteistyöllä. Jos koulussa saadaan aikaan yhtenäinen toimintakulttuuri, se edellyttää monien opettajien kohdalla hiukan tinkimistä omasta vapaudesta, mutta kyllä varmaan yhteinen voi antaa enemmän kuin yksityinen.

Koulu on nykyisin erikoinen paikka, sinne saapuu päivittäin erilaisten yhteisöjen kuplia. Opettajat ja muu henkilöstö voivat edustaa hyvin erilaisia näkemyksiä.  Oppilaat tulevat erilaisista kodeista ja saattavat olla uusia paikkakunnalla. Vanhempien läsnäolo on suurentuvissa kouluissa usein aiempaa heikompaa. Kun jokainen tuo tullessaan omaa taustayhteisöään, saatasiinko näistä aineksista yhteistä vahvuutta? Uudenlaisen yhteisöllisyyden rakentamiseen kannattaa panostaa, sillä moniarvoisuus ei ole automaattisesti vahvuus. Se voi myös jakaa yhteisöä omiin porukkoihinsa.

Miten olisi, jos opettajat ja henkilökunta rakentaisivat yhdessä kotien ja oppilaiden kanssa  vaikkapa unelmien oppimaiseman, meidän koulun? Siihen kuuluisi vahvasti pedagogiset valinnat. Miten oppilaat osallistetaan, miten heitä aktivoidaan ja innostetaan joka päivä? Miten koulun tilat järjestetään? Miten vanhemmat saadaa koulussa näkyviksi? Jos tämän tapaisiin kysymyksiin saadaan yhteisiä vastauksia ja sopimuksia, niin ollaan jo pitkällä. Aika monessa koulussa mietitäänkin juuri nyt näitä, jo uuden opsinkin kannustamana.

Yhteiset tavoitteet ovat eräs rakentavan yhteisöllisyyden kulmakivi. Kun tavoitteisiin pyritään sovitulla yhteisellä tavalla, on koulu jo vahvoilla. Ihan helppoa tämä ei ole, mutta mahdolista. Kun vain vapaus koetaan yhteiseksi.