sunnuntai 28. joulukuuta 2014

Mihin perusopetus valmentaa?

Tilastokeskuksesta työntyy maailmalle paljon kiinnostavaa ja suuntaa ennustavia tietoja.


Viime vuonna kirjoitti ylioppilaaksi enää 42,5 prosenttia ikäluokasta ja suunta on ollut laskeva koko 2000-luvun ajan. Olisiko tässä uudelleen ajattelun paikka? Kun nyt vähemmistö menee lukioon, niin olisiko perusopetuksessa oltava enemmän kiinnostusta siitä, mitä muissa toisen asteen koulutuksissa vaaditaan?


Heitän ihan hatusta arvion, että yleensä perusopetuksessa toimivien opettajien mielestä  lukio on se jatkopaikka ja monia valintoja ja arvosanoja perustellaan oppilaille lukion vaatimuksilla. Onko vielä niin että ne muut (heikommin pärjäävät)  sitten voivat vain hakea johonkin muualle... Ei kai?


Toisen asteen koulutus on kehittynyt sellaisella vauhdilla, että ei siinä opettajat tai ehkä edes opokaan aina pysy mukana. Uudenalaisia opinpolkuja on avattu ja nuorisomme on ottanut ne hyvin vastaan. Miten on opettajien kanssa? Kaikki eivät voi olla tutkijoita, eikä tarvitsekaan, me tarvitsemme myös osaajia, jos nyt karkeasti yleistetään. Työmarkkinat tuottavat yhä uusia tehtäviä, joihin osaan ei koulutusta heti edes löydy. Elinikäinen oppiminen on yhä tärkeämpää, ei se että kerran valmistui. Nuoriso on ilmeisesti tämän jo pitkälle ymmärtänytkin.


On kiintoisaa nähdä, vieläkö kehitys jatkuu. Osittain trendi johtuu myös lukioverkoston supistamisesta, mutta myös ihan aidosti uusien vaihtoehtojen tarjonnasta. Opettajiston olisi tärkeää käydä tästäkin arvokeskustelua ja päivittää tietojaan. Yhteyksiä tulisi luoda muihinkin koulutusväyliin kuin lukioihin. Useinhan aineopettajat työskentelevät sekä perusopetuksessa ja lukiossa, joten sen maailman he tuntevat hyvin. Olen käynyt eräitä jännittävimpiä ja antoisimpia pedagogisia keskusteluja ammatillisen puolen opettajien kanssa. Heillä on usein ollut paljon tietoa työelämästä ja opiskelijoiden motivoinnista. Koulutuksen onnistuminen on nähtävissä töihin sijoittumisena. Osa tietenkin jatkaa opintojaan eteenpäin. Ammatillisessa koulutuksessa on oltava tuntosarvet yhteiskuntaan ulospäin kunnossa ja opettajilla toimivat verkostot. Ihan hyviä pyrkimyksiä perusopetuksessakin.


Koulutuksen maailma on muutoksessa, opettajien on oltava valppaana. Mihin valmennan  oppilaitani? Tässä ajassa se tärkein ja vaikeasti vastattava kysymys. Valistunut arvaus on jo ihan tarpeeksi. Pääasia että opettajat sitä yhdessä pohtivat, vaikkapa aina lukuvuoden alkaessa tai nyt uusien ops-projektien aikana.

Ei kommentteja: