maanantai 17. heinäkuuta 2023

Luottamus on ihmisyyden ja yhteisöllisyyden perusta

Satuin kuuntelemaan Ylen Tiedeykköstä Areenasta. Aiheena oli ihmisen puhekyvyn kehitys ja merkitys. (LINKKI ohjelmaan) Asiantuntijoina olivat  professori Martti Vainio ja dosentti Sonja Koski. Opin paljon ihmisyydestä- ja jotain tästä ajasta.


Havaitsin, että aihe kytkeytyi nykyiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen (ja keskusteluun) syvällisesti. Opin, että ihmislajille on ominaista puheen avulla kerryttää tietoa kumulatiivisesti. Puhe on myös edellytys ja mahdollisuus monimutkaiselle yhteistyölle. "Toisaalta me voidaan ajatella, että kielihän on yhteistyöllinen prosessi,  tai kommunikaation yhteistyöllinen prosessi itsessään." (Sonja Koski) Ihmislajille on (ollut) ominaista pyrkiä yhteistyöhön ja nähdä hyvin paljon vaivaa, jotta tulee oikein ymmärretyksi. 

Mielen teoriaa käsiteltiin myös, sillä sen avulla voimme viestittää monimutkaisiakin asioita.  Esimerkiksi, kun selitämme jotain, niin ennakoimme mitä kuulijan mielessä tapahtuu, ja kuulija tietää tämän myös. Näin molemminpuolinen vastaantulo helpottaa ymmärtämistä. "Minä ymmärrän, että sinä ymmärrät". Jos yksinkertaistan, niin ehkä mielen teoria käsittelee paljon toisen asemaan asettumisen mahdollisuuksia. Ohjelmassa todettiin myös, että kielen kulttuurinen ominaisuus on, että voidaan tarkoittaa muutakin kuin sanotaan. Piilomerkitykset ovat usein kulttuurisia. Ja tästä jo tulee mieleen viime päivien keskustelu siitä, kuka sanoi ja mitä tarkoitettiin....

Jotta yhteistyö voi kehittyä, tarvitaan syvää luottamusta. Ja siinä ihmislaji erottuu lähisukulaisistaan. Lasten kasvattaminen on asia, jossa poikkeamme täysin muista kädellisistä. Jaamme kasvatusvastuun. Sonja Koski totesi, että muilla kädellisillä ei tulisi kuulonkaan, että vastasyntynyttä kierrätetään sylistä toiseen, kuten meillä on usein tapana. Tämä vaatii valtavaa luottamusta. Yhteisöllisessä kasvatuksessa on paljon etuja. Se mahdollistaa kumulatiivisen tiedon jakamisen ja yhteistyön kehittymisen tajun lapselle. Näemme, että kaikki monimutkainen kehitystyö on yhteistoiminnan tulosta.

Puhe on kehittynyt lähikontaktissa käytettäväksi. Sitä on edistänyt se, että siedämme toisia lähellämme ja jopa hakeudumme lähelle muita. (Tämä tilanne kommunikoinnin suhteen on nyt osin digiajalla häiriytynyt)

Johdin näitä ajatuksia kirjaamme Luottamus ja kansalaisuuten kasvaminen- sosiaalisen pääoman pedgogiikasta (2022). Olimmepa profeettoja, kun valitsimme tuon nimen! Näyttää yhä enemmän siltä, että kun vaikutusvaltaa rohmutaan, niin luottamusta voidaan horjuttaa ja yhteiskuntaa jakaa osiin viestimällä epäluottamusta. Salaliitot, toisinajattelijan leimaaminen ja puheen väärinymmärtäminen murentavat nopeasti yleisen tason luottamusta. On varsin surullista ja ymmärtämätöntä, kun elämme yhteiskunnallisessa keskustelussa aikaa, jossa omaa vaikutusvaltaa lisätään epäluottamusta kylvämällä ja viestintää hämärtämällä. Luottamus ja viestintä kuuluvat yhteen ja luovat turvallisuutta sekä hyvinvointia vain, kun kaikki sitoutuvat tekemään parhaansa yhteiseksi hyväksi. Kun kulttuurinen jakautuminen on jo tapahtunut, pitäisi meidän nähdä paljon vaivaa turvallisen ja tietoa lisäävän kommunikaation varmistamiseksi. Nyt eivät kaikki sitä ymmärrä tai eivät halua ymmärtää. Yhteisöllisyys rakentuu luottamukselle.

Koulussa kaikki tämä tarkoittaa, että meidän tulee tukea lasten tarvetta viestiä, tulla ymmärretyksi ja kuulua turvalliseen yhteisöön. Nämä ominaisuudet kun tekevät meistä ihmisiä, jotka voivat rakentaa hyvän yhteiskunnan. Koululla on tehtävänä luoda ja ylläpitää sivistystä. Pelkkä tiedon jakaminen ei maailmaa paranna, vaikka onkin tärkeää. Koulutuksen sivistys- ja kasvatustehtävä on yhä tärkeämpää, nyt kun sivistymättömyyttä esiintyy yhteiskunnan päättävissäkin piireissä ja epäluottamus leviää monelle taholle. Siitä ei koskaan ole seurannut hyvää. Yhteiskuntaa voi ja pitää kehittää dialogissa.
sunnuntai 9. heinäkuuta 2023

Koulu luo sivistystä

 Keskikesällä luonto on kaunis. Useilla on loma-aika, joka on myös uudistumisen aikaa. Asennoidun niin että meilläkin on kotona loma. Tosin on hieman vaikeaa määritellä omaa lomaa, ollaan lähinnä eläkeläisiä ja omaishoitajia. Aina loma tai ei koskaan lomaa... Kesälaiskuuttani en ole saanut kommentoiduksi uuden hallituksemme ohjelmaa, tosin saa nähdä kuinka sitä päästään toteuttamaan. Korjaan vähän tilannetta.Ohjelmalla on nimi, Vahva ja välittävä Suomi. Se on kirjoitettu niin, että aika monet voivat yhtyä tavoitteisiin. Hallitukset vaihtuvat, mutta yhteiskunnan suunta ei juurikaan. Ja miten voisikaan, koska meillä on rakennettu nykyistä hyvinvointi- ja sivistysvaltiota jo pitkään.

Koulutusta pidetään, tietysti, tärkeänä. Luku 5, Osaava Suomi alkaa näin: "Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Korkea osaamis- ja koulutstaso vahvistaa yheteiskunnallista resilienssiä ja luo edellytyksiä talouden kasvulle. Suomi on maa, jossa halutaan jatkuvasti oppia uutta. Usko koulutukseen on vahvistunut." Tämä lienee visio, joka voidaan myös tulkita tavoitteeksi. Julkisuudessa on oltu huolissaan koulutuksen valjastamisesta vain talouskasvulle. Koulutusosion varsinaisissa tavoitteissa lukee: "Sivistys luo edellytyksiä talouden kasvulle." Tuossa lauseessa on kyllä vähän ongelmana se, että palveleeko tässä sivistys taloutta? Mutta varmaan ja toivottavasti tässä tarkoituksena on puolustaa sivistystä.

Omissa arvoasetelmissani koulun tehtävä on tuottaa sivistystä, joka taasen mahdollistaa sellaisen talouskasvun, joka ei tuhoa tulevaisuutta tai perustu epätasa-arvoon. Ja onhan toki niinkin, että sivistystä on  helpompi ylläpitää ja luoda, kun on riittävästi resursseja kulttuurin ja hyvinvoinnin tukemiseen. Maailma tarvitsee sivistystä todella kipeästi. Olisikin korkea aika arvottaa koulutukseen aina liittyvää kasvatustehtävää, koska se on oleellista sivistyksen rakentamisessa. Jos meillä olisi vain koulutusta, ilman sivistystehtävää, olisimme pian itäisen naapurimme tiellä. Sivistyksen romahdus tuottaa väistämättä jollain aikavälillä yhteiskuntaan moraalisen rappion ja yhteisön/yksilöiden hyvinvoinnin romahduksen.

Otto Tähkäpää ja Sara Peltola kirjoittivatkin Hesarin Mielipide-osastolle 27.6.  "Koulutuksen pitää palvella sivistystä, ei talouskasvua". Kirjoituksen lopussa he tiivistävät: "Sivistyneen ihmisen kasvattaminen edellyttää kokonaisvaltaista kasvun ja hyvinvoinnin tulemista. Tämä ei toteudu, mikäli ihminen typistetään työelämämarkkinoiden resurssiksi". Näin on!

Samalla sivulla Hesarissa oli myös yleisemmin sivistystyön puolustus: Sivistyksen juhlavuodesta on tulossa suruvuosi. Björn Wallen kirjoitti siitä, miten vapaan sivistystyön leikkaukset leikkaavat sivistystämme: "Sivistystyön vipuvoima on luonut edellytykset yhteiskunnalliselle eheydelle, demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden toteutumiselle sekä kaikkien kansalaisten oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiselle molemmilla kansankielillä." 

Hyvin sanottu. Koulutus tuottaa aina muutakin kuin osaamisen arviointia todistuksiin tai tutkintoja ammatteihin tai opinto-oikeuksia. Se tuottaa etenkin tai sen pitäisi tuottaa itsenäisiä, aktiivisia ja osaavia kansalaisia, jotka osaavat arvioida, miten ohjata elämäänsä omaa ja yhteisön hyvinvointia lisäten. Tämän tavoitteen asettaminen saati arvioiminen on kovin vaikeaa, mutta ei mahdotonta. On tietenkin poliittinen kysymys, mitä arvostetaan. Meillä on kuitenkin aina uskottu sivistyksen voimaan. Uskon, että koulutuksen sivistys/kasvatustehtävä vain on niin vaikea sanoittaa arvioitavaksi tavoitteeksi, että se usein jää juhlapuheen tasolle. Mitä on sivistys? Miten sitä opetetaan ja miten sen saavuttamista arvioidaan?  Kesä sopii myös vaikeiden kysymysten esittämiseen, sillä rentoutuneessa tilassa luovuus nousee esiin.