torstai 16. joulukuuta 2021

Onko eroja?

 Nimittäin miesten ja naisten välillä

Tämän koulunkin kannalta erittäin tärkeän ja vähän kuuman aiheen otti taas esiin Hesari jonka Tiede- osiossa 13.12. käsiteltiin asiaa kahden tutkimuksen ja niitä tulkitsevien asiantuntijoiden avulla. LINKKI (toimii tilaajille). Otsikko on tämännäköinen:


Tämähän on aihe josta voidaan olla jyrkästi montaa mieltä. Kokeneena kasvattajana ja isänä on aihe aina kiinnostanut. Miten voi tukea parhaiten jokaisen kehitystä ja tasavertaisuutta? Tyttöjen ja poikien välillä kun on eroja koulussa, ainakin numerojen valossa. Olisiko pyrittävä siihen, että sukupuoli ei vaikuta lainkaan vai siihen että sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sukupuolen joidenkin luontaisten piirteiden huomioimista? Onko eroja keskimäärin vai ovatko ne vain kulttuurimme rasite? Tästä tutkijatkin ovat eri mieltä. "Eri tutkimukset eivät seurustele keskenään kovin hyvin, koska ne ovat rajaneet eri asioita pois", toteaa artikkelissa tutkija Inkeri Tanhua.

Tutkimukset joihin viitattiin olivat THE GENDER GAP IN PREFERENCES:EVIDENCE FROM 45,397 FACEBOOK INTERESTS  ja vanhempi tutkimus  Women's Representation in 60 Occupations from 1972 to 2010.

No. Näyttää siis siltä että jopa arvosanoista rippumatta miehet ja naiset valisevat keskimäärin erilaisia työuria. Näin tapahtuu kehittyneissä maissa. Yleensä tämä selitetään sosiaalisena ilmiönä ja siten ei-toivottavana. Voi olla, että aiemmin ei oikein uskallettu esittää, että evoluutio voisi olla mukana. En osaa ottaa kantaa kun en ole tutkija, mutta on aina todella kiinnostavaa avata uusia ajatuskulkuja omaan päähänsä. Miten on evoluutio muokannut sukupuolia? Kun biologisia eroja on oikeastaan paljonkin, niin miksi ei olisi eroja jotka vaikuttavat käytökseen ja kiinnostukseen?  Onko evoluutio vaikuttanut lahjakkuusrakenteeseen, jota yksilöt pyrkivät hyödyntämään työurallaan? Jännittäviä kysymyksiä, joihin on hyvä saada selvyyttä, jotta osaamme tukea lapsiamme oikein.

Suomessakin ovat naiset vallanneet monia miehisiä aloja kuten lääkärit, papit, juristit ja etenkin eläinlääkärit. Tämä on luonnollistakin, kun naisten koulutustasokin on kasvanut paljon. Sen sijaan on aloja, joissa miesten edustus on pysynyt suurena, esimerkiksi insinöörikunta on edelleen hyvin miehinen. Ja monilla nasivaltaisilla aloilla tilanne on säilynyt entisenä myös. Tärkeää olisi, että palkkaerot eri työalojen välillä eivät selittyisi sukupuolella. Ehkäpä jotain edistystä onkin tapahtunut kun suuri osa työvoimasta on työehtosopimusten suorassa ohjauksessa. Ei ainakaan esim. opettajana saa sukupuolilisää.

Ensinmainittu tutkimus tuossa aiemmin käsitteli siis facebook-analysointia. Nykyään voidaan analysoida isojakin joukkoja ja algoritmit toimittavat vastauksia. Tulos: "Sukupuolierot sukupuolille tyypillisissä kiinnostuksen kohteissa vain voimistuivat tasa-arvoisissa maissa". Niin, mitä tasa-arvo sitten tuo mukanaan? Ehkä tasa-arvo ja kiinnostuminen samoista asioista eivät ole sama asia, niin voisi ainakin tästä tutkimuksesta päätellä. Ja pitäisikö keskimäärin niin olla? Jos yksilöt saavat valita vapaasti, niin keskiarvot eivät kerro sitä, onko työura esimerkiksi sellainen että kokee tekevänsä itselle sopivaa työtä ja että saa ilmaista itseään muutenkin. Kyllä tässä jää odottamaan jatkoa, sen verran jännä aihe.Ei kommentteja: