maanantai 10. joulukuuta 2018

Tytöt ensin

Vuoden loppuun on kasautunut aiheita, joiden purku on paras aloittaa eräästä suosikistani, tytöistä ja pojista.

Turun yliopisto julkaisi 5.11. kiinnostavan tutkimuksen, (linkki)  jossa havaittiin äitien suosivan tyttöjä ja isien poikia. Merkittävää on, että äitien suosiminen on voimakkaampaa kuin isien. Hesarin haastattelussa 8.11. (linkki) tutkija Robert Lynch kertoi lisää evoluutiobiologisesta tutkimuksestaan. Tyttöjen aiempaa suurempi suosiminen selittyy yhteiskunnan  muutoksella. Satsaamalla tyttöihin aikaa ja rahaa, saavat vanhemmat nyt varmemmin menestyneitä jälkeläisiä, tytöthän pärjäävät koulussa paremmin ja täyttävät yliopistot. Poikien osuus syrjäytyneistä on merkittävän suuri. Etenkin alemmissa tuloluokissa poikiin satsaaminen on nykyisin riski"sijoitus", koska syrjäymisvaara on suuri juuri siellä. Tämä näkyy myös tässä ryhmässä isien tyttöjen suosimisena. Tyttäret ovat tulleet tärkeämmäksi sekä isille ja äideille, Lynch sanoo.  Tasa-arvon edistyminen on tehnyt tytöistä arvokkaita. Heidän taloudelliset mahdollisuutensa ovat nousseet. Myös  sosiaalinen liikkuvuus on tytöille helpompaa kuin pojille. 

Kaikki tämä on tietenkin myönteistä, tytöille. Mutta mitä tapahtuu pojille, joita on ikiaikaisesti suosittu tyttöjä enemmän? Onko tutkimuksen paljastama heikko signaali jo disruptori, peruuttamaton muutostekijä? Ihmisyhteisöt ovat joustavia ja voi olla, että varsinkin kehittyneissä maissa muutos on nopeakin, ei siihen tarvita kuin pari sukupolvea. Toivottavaa on tietenkin, että hyvinvointia riittää sekä tytöille että pojille, myös kaikille muille. Tutkija Robert Lynch muistuttaa, että yksinhuoltajaätien pojilla  menee jo nyt huonosti. Tasa-arvoa tavoiteltaessa ei pitäisi aiheuttaa epätasa-arvoa.

Miten tämä liittyy kouluun? Monellakin tapaa. On jo pitkään huomattu että koulut suosivat vahvasti tyttöjä. Tyttöjen keskiarvot ovat merkittävästi parempia ja koulupudokkaista valtaosa on poikia. Tytöt ovat selvä enemmistö lukioissa ja yliopistoissa. Voi olla  että opettajakunnan naisistuminen vaikuttaa myös. On nimittäin havaittu, että tytöt saavat helpommin parempia arvosanoja, koska heidän kehityksensä on poikia nopeampaa ja tyttöjen käytöstä tulkitaan heille edullisesti. (Esim Keltikangas-Järvinen)  Ihmeellistä on, että asialle ei oikein tehdä mitään muuta kuin ihmetellään. Olisiko niin että miesten aiemmin vahva dominointi estää näkemästä nykypoikien ongelmat? Harmillista on, että uudesta Opsista jätettiin pois maininnat tyttöjen ja poikien erilaisuuden huomioimisesta.(kun siitä oli mainintoja entisessä) Eipä sitä juuri huomioitu käytännössä, mutta ei pitäisi luovuttaa. Käynnissä oleva epäterve kehitys alkaa jo nyt ruokkia itseään ja myöhemmin voi olla tosi vaikeaa saavuttaa aito tasavertaisuus sukupuolien kesken.

Käytännössä poikia voidaan auttaa koulun tasolla lisäämällä tietoa ja ymmärrystä poikien tilanteesta. Ehkäpä toimintakulttuuria voidaan muuttaa sellaiseksi, että pojat pärjäävät/kiinnostuvat paremmin. Opettajat voivat keskenään keskustella siitä, millainen käytös koetaan häiritseväksi ja miten se vaikuttaa arvosanoihin. Varmaan on tärkeää saada oppilaat mukaan osallistumaan ja tiedostamaan oman opinpolun tärkeys. Nykyinen kehityssuunta sukupuolien uudesta epätasa-arvosta pitää saada loppumaan. Menneisyyden vääryydet eivät oikeuta tämän päivän vääryyksiä.

Ei kommentteja: